Požární signalizace

Oheň je přírodní element, který nám ve spoustě věcí pomáhá a dává nám teplo, ale jak se říká, oheň je dobrý sluha ale zlý pán. Pokud vám oheň nečekaně přeroste přes hlavu, co uděláte? Můžete ho jednoduše uhasit vodou, pokud se jedná o větší táborový oheň. Ale co když se oheň rozšíří v době, kdy spíte ve vašem bytě, v tom případě už je to spíše špatně zastavitelný požár a vy tak můžete přijít o svůj majetek, ne-li hůře o život.

Elektrická požární signalizace může této hrozbě jednoduše zabránit. Požární signalizace je určena k detekci kouře nebo tepla, tedy zárodku požáru. Pokud elektrická požární signalizace detekuje hrozbu, dá to hlasitě najevo a může vás tak vzbudit, abyste včas uhasili požár či opustili prostor a mohli zavolat hasiče. Zároveň však existují i rozsáhlejší systémy elektrické požární signalizace, které oznámí hrozbu na vrátnici podniku. Strážní služba pak může uvědomit o vzniklém požáru vás a hasiče zároveň. V rodiném domě nebo bytě v případě, kdy nejste doma a i přesto u vás vznikne požár (náhodně nebo úmyslně), můžete mít díky těmto funkcím elektrické požární signalizace přehled o tom, co se u vás stalo.

Elektrická požární signalizace je jedním z užitečných zařízení, které dokáží zachránit jak váš majetek, tak i váš život. Nejvíce o rozšíření požáru totiž rozhoduje čas. Čím dříve zjistíte, že vznikl požár, tím je větší šance na záchranu věcí i osob, a právě proto je elektrická požární signalizace skoro jedním ze „záchranářů lidských životů“. Elektrická požární signalizace zároveň není moc drahá a je schopna fungovat i nezávisle na připojení k domácí elektrické síti (autonomní hlásiče požáru).

Požární hlásiče​​Požární hlásiče

Požární hlásiče mají za úkol rozpoznat vznikající požár. To dokáží lépe a spolehlivěji než člověk a navíc jsou neúnavné. Existuje jich celá řada typů.

 

 

Vyhlášení požárního poplachuVyhlášení požárního poplachu

Na vyhlášení požárního poplachu závisí rychlost a kvalita hasebního zásahu. Tím pádem to ovlivňuje výši škod.

Protipožární ucpávky​​Protipožární ucpávky

Protipožární ucpávky jsou nedílnou součástí dodávky požární signalizace. Brání šíření ohně do dalších prostor budovy. Používáme materiály DUNAMENTI a HILTI.


Požární ústřednyPožární ústředny

Požární ústředna má za úkol trvale sledovat stav jednotlivých hlásičů a včas rozeznat blížící se požární stav. Potom nastává vyhlášení požáru.

Předpisy a revize​​Předpisy a revize

Požární předpisy jsou poměrně složité a celý úsek patří do plně regulované sféry norem ČSN. Je tudíž vhodné se s těmito předpisy seznámit a plně je dodržovat.

 

 

Údržba a servisÚdržba a servis

Důležitou součástí spolehlivého provozu všech systémů je servis. Zajišťujeme provádění pravidelných revizí, kontrol, záručního i pozáručního servisu u instalovaných zařízení. Na základě uzavřené servisní smlouvy, po 24 hodin denně, poskytneme klientům, kteří se na nás obrátí, naše služby.